Sene romertidshuse på Sortenborgvej


De tre bygninger vi fandt i det sydlige område.

De første ret fine huse  fra lokaliteten er dukket op i løbet af den seneste uge (uge 6). Husene er at finde mod syd i undersøgelsesområdet, hvor vi kun regnede med at finde jernudvindingsgruber. Situationen ser således meget lovende ud for de næste felter, som ligger nær op ad dette her.

Der er tale om to beboelseshuse, som ud fra hustyperne nok skal dateres til den sene romerske jernalder. Dette underbygges af små fragmenter af lerkar, med såkaldt kanellering (en udsmykning med brede flade fingerspids brede furer nær ved lodret på lerkarret) på den ellers fint glittede yderside.

Ud over beboelseshusene er der fremkommet en enkelt staldbygning (grøn markering), som delvist er overlejret af det sydligste hus (markeret rødt på illustrationen).

Iagttagelser hvor stolper i de to sydligste huse skærer hinanden, har afsløret at det korte hus rent faktisk er det ældste, selvom den forkullede stolpehulsfyld, som findes i hele den sydlige tagbærende stolperække, oprindeligt lod os formode at denne bygning var opført oven på brandtomten efter det lange “røde” hus.

Fra husene indsamler vi nu jordprøver til senere findatering med kulstof 14 metoden. Disse kan desuden belyse hvilke korntyper der har indgået i landbruget på stedet her. Det forudsætter dog at vi er så heldige at der har været en korntørringsgrube i nærheden, eller at et hus er nedbrændt med et intakt kornlager.

I denne (uge 7) går vi mod nord med udgravningen, hvor vi netop har fået fat på den næste klynge huse på bakketoppen, og vi arbejder derfor med at afgrænse dette og placere det tidsmæssigt.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer