Endnu en jernaldergård ved Sortenborgvej


Den fint bevarede germanertidsgård med væggrøft (rød signatur), og det formodede tilhørende hegn (Gul signatur).

Den tidligere beskrevne gård har nu fået fint selskab af et velbevaret jernalderhus med væggrøfter, som dukkede op i løbet af denne uges kampagne (22.-25. / 2. 2010). På trods af kulden kan udgravningen således stadig levere gode resultater.

Huset hører efter al sandsynlighed hjemme i ældre germansk jernalder, da det har dimensioner og konstruktion tilfælles med samtidige gårde i tiden. Det er genopbygget en enkelt gang ret præcist oven i første fase (Grøn signatur er ældst, og rød yngst). Huset hører sandsynligvis sammen med det gult markerede hegn, hvoraf vi endnu ikke har fundet østafgrænsningen, men den kan nå at komme. Hegnet har i syd spor efter et såkaldt sadeltag, hvis vore iagttagelser holder. Sadeltagene er beregnede til opbevaring af afgrøder og har sandsynligvis også været anvendt som opmagasineringspladser for landbrugsredskaber og eventuelt midlertidig opstalding af dyr. Funktionen svarer således til vore dages lader. Netop sadeltag bliver ret almindelige i germansk jernalder, hvilket antyder dateringen for gården.

Husene her kunne sandsynliggøre at nogle af vores dateringer for den sydlige gård skal revideres, da denne har en del konstruktionsmæssige træk som svarer til det netop afdækkede hus, og at vi måske befinder os i ældre germansk jernalder for en eller flere af gårdsanlæggene derude.

Vi tager et sidste tilløb med undersøgelse af resten af lokaliteten i næste uge, og håber derved at blive klogere på afgrænsninger i landskabet, samt for dateringerne. Herefter går vi over til at gennemse det indsamlede fundmateriale inde på museet, så vi kan blive mere sikre på kronologien der ude.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer