Udgravninger på Jernaldervej i Grauballe


Kort med halvdelen af søgerøfterne

De første to dages prøvegrøfter i den sydlige udkant af Grauballe

Museet udfører i denne uge en prøvegravning for Silkeborg Kommune i den sydlige udkant af Grauballe på Romervej.

Der er tidligere fundet spor efter en romertidsbebyggelse (ca år nul til 200 e.kr) i vejen syd for området, ligesom efter en sen romertidsbebyggelse mod nord, under det nye villakvarter.

Graveaktiviteter

Prøvegravningen op imod de senest byggede villaer på Jernaldervej

Indtil videre, omtrent en trediedel inde i processen, har vi fat i bebyggelsesspor fra den ældre del af romersk jernalder, som efter alt at dømme har form af en eller ganske få gårde, som er flyttet rundt et par gange i løbet af perioden. I den sammenhæng har man haft brug for et rituelt fokuspunkt, og det har man valgt at anlægge i nordøsthjørnet af det område vi netop nu prøvegraver. Her har på den tid ligget en lille sø, som efter al sandsynlighed har fungeret som hellig lund. I udkanten af søen ligger bebyggelsens gravplads, med forskellige typer brandgrave.

Prøvegravningen er vi færdige med i løbet af en til halvanden uge, hvorefter vi vurderer hvad der skal undersøges nærmere inden udstykningen kan starte.

Tidlinie med den mest almindelige perioder

Tidslinien

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer