Grauballe


Vi har nu afsluttet prøvegravningerne ved Grauballe, og det er fine ting der dukkede op, hvis vores iagttagelser bare stemmer halvvejs, og det er vi ret sikre på at de gør.

Udgravningerne i Grauballe er nu færdige, og grøfterne kastede til.

Der er identificeret mindst to, og måske tre  aktivitetsperioder derude, som er fordelt over det ret kuperede terræn. Disse er henholdsvis yngre stenalder, yngre romersk jernalder, og sen førromersk jernalder. Den sidst nævnte  periode virker til kun at udøre en ganske lille del af den menneskelige aktivitet på stedet.

Langt de fleste fundsituationer synes at beskrive en gårdbebyggelse med hegnede enkeltgårde fra den sene romerske jernalder( omtrent de sidste par hundrede år op til år 375 e. Kr.). De kan repræsentere en længerevarende bebyggelse, hvor én eller too gårde flytter rundt i landskabet, men hvis vi er heldige, er der i stedet tale om flere samtidige gårde, som kan fortælle os mere om organisationen i jernalderens lokalsamfund.

En anden hovedperiode vi har identificeret er, i hvert fald indtil videre, kun repræsenteret ved ret få genstande. Der er tale om lidt grubeaktivitet, og dermed sandsynligvis beboelse,  fra den sene bondestenalder, eller den tidligste bronzealder. Dette svarer til årene 2800 f. Kr. til omkring 1600 f. Kr. Når dateringen her er så bred, skyldes det at vi indtil videre kun har fragmenter af lidt keramik af en type som har en lang brugstid, sammen med ganske få uforarbejdede flintgenstande, som igen kan dateres bredt. Efter al sandsynlighed er denne aktivitetsperiode ganske kortvaring, da datidens samfund har været meget mobilt i deres landskabsudnyttelse,

Vi går nu i gang med at bearbejde de indsamlede data, og udpege de arealer der skal undersøges nærmere før der kan byggemodnes. Undersøgelsen planlægges i øvrigt i samarbejde med kommunen, således at der ikke skulle opstå forsinkelser af udstykningen i forhold til den kommunale tidsplan.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer