Forundersøgelser på det næste stykke motorvej fra Funder til Hårup


Så er museet gået i gang med forundersøgelserne til de næste etaper af motorvejsprojektet mellem Funder By og Hårup.

Øster Bording

Kort med de første stykker motorvej vi forundersøger i år (Matrikel 5aa og de grønne arealer syd herfor)

De nye etaper ligger i forlængelse af de sidste år undersøgte strækninger fra Pankas til Funder, hvor der dukkede mange spændende sager op af jorden. Af planlægningsmæssige årsager, kommer vi denne gang dog ikke til at arbejde os systematisk frem fra en ende af, men springer frem og tilbage i takt med at der indkommer tilladelser fra lodsejerne til arbejdet.

Forundersøgelsen foretager vi ved at udlægge fire meter brede grøfter med tyve meters mellemrum i hele motorvejstracéets bredde. Herved skulle vi gerne kunne lokalisere de kulturhistoriske hotspots der skal undersøges nærmere. Fordi der kan gå lang tid mellem forundersøgelse og undersøgelse, dækker vi grøfterne til, således at der eventuelt kan dyrkes i mellemtiden.

Gravearbejde ved Øster Bording

Marken med de første søgegrøfter set fra vejen.

Den strækning vi nu er gået i gang med at forundersøge for vejdirektoratet kunne meget vel afsløre lige så fine kulturspor som det først gravede stykke. Indtil videre er vi dog startet på et ret “stille” stykke kulturhistorisk set. Det ligger lige øst for Øster Bording, ned imod Fladmose, hvor der ikke ser ud til at komme specielt mange kulturhistoriske spor til syne, men de skal nok komme.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer