Forundersøgelserne fra Funder til Hårup


Afsluttede matrikler

Færdigt forundersøgte matrikler på strækningen fra Øster bording til Viborgvej er her farvet fremhævede

Vi er nu nået et godt stykke vej mod nord fra Øster Bording, hvor vi startede med at grave på motorvejsstrækningen.

Det har ikke givet de store overraskelser, da de fugtige stræk ved Øster Bording, som ikke er specielt bebyggelsesegnede, har kunnet følges næsten op til Viborgvej, hvor terrænet skifter fra det flade til et meget bakket terræn, med en mere bebyggelsesegnet topografi.

Det er derfor ikke helt overraskende at vi netop her finder meget interessante bebyggelsesspor fra flere perioder, som i flere tilfælde kommer til at forårsage yderligere undersøgelser.

Størst er nok arealet ved udfletningen til Viborgvej, som i illustrationen ses som et stort rødt areal op til vejen. Her er fundet en ret udstrakt bronzealderbebyggelse på de veldrænede bakkedrag og plateauer. denne bebyggelse stammer efter alt at dømme fra tiden omkring 1500 f.kr. til omkring 600 f.kr. Dateringen er lidt baseret på hustyper, men primært på det fundne keramik og flint fra bopladsaktiviteterne. Det meste flint og keramik har en meget grov karakter, som er karakteristisk for den mellemste bronzealder. Som et spændende supplement har vi desuden fundet antydninger af en bosættelse fra den mellemste bondestenalder (tiden omkring 3300 til 2800 f.kr.).

Udgravning Nær Viborgvej

Åbning, tildækning og dokumentation sker i et flydende tempo, så landmændendes markstøtte bevares.

Medens nogle af os nu kort trækker inden døre for at bearbejde det iagttagne, graves der videre på to fronter. Dels har vi et hold der fortsætter omkring Viborgvej lidt endnu, men ganske snart starter endnu et gravehold op ved Linå, øst for Silkeborg, og det bliver spændende at se hvilke andre gode ting vi finder derude på motorvejen!

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer