Forundersøgelser ved Linå


De søgegrøfter der er gravet til i dag er markeret med rødt

De søgegrøfter der er gravet til i dag er markeret med rødt

Tirsdag den 25. maj gik Silkeborg Museum i gang med den første af de arkæologiske forundersøgelser, eller prøvegravninger, på den del af den kommende motorvej, der løber mellem Hårup og kommunegrænsen til Skanderborg Kommune.

Museet tilrettelægger forundersøgelsernes forløb i samarbejde med Vejdirektoratet og de enkelte lodsejere i området, hvilket er årsagen til, at forundersøgelsen ikke er startet i Hårup for at bevæge sig støt mod øst. I stedet er vi startet ved Anebjergvej i Linå, hvor vi nu er i gang med at trække søgegrøfter på tværs af motorvejstracéet.

Søgegrøfter ved Anebjergvej i Linå. Set mod nordøst.

Søgegrøfter ved Anebjergvej i Linå. Set mod nordøst.

Forundersøgelsen foregår ved, at der med cirka 20 meters mellemrum udlægges omtrent fire meter brede grøfter. En gravemaskine afrømmer muldjorden, så eventuelle nedgravninger i råjorden kan ses af arkæologerne. Disse nedgravninger kan f.eks. være stolpehuller, hvori der har stået tag- eller vægstolper fra huse i forhistorisk eller tidlig historisk tid. Det kan også være materialetagnings- eller affaldshuller (i fagsproget ”gruber”), kogegruber, begravelser eller noget helt sjette.

Arkæolog Mogens Skaaning Høegsberg i gang med at afsætte søgegrøfter med GPS

Arkæolog Mogens Skaaning Høegsberg i gang med at afsætte søgegrøfter med GPS

Alle fremkomne spor af arkæologisk interesse (i fagsproget kaldet ”anlæg”) indmåles med stor nøjagtig med GPS, som vi også benytter til med præcision at afsætte søgegrøfterne inden for motorvejstracéet.

Efter indtil videre fire dages prøvegravning i Linå er der fremkommet spredte anlægsspor fra forhistorien, uden at disse dog indtil videre antyder nogen samlet bebyggelse og uden at de på stående fod kan dateres nærmere.

Forundersøgelsen fortsætter i næste uge.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer