Forundersøgelser ved Mollerup


Søgegrøfter ved Mollerup

De indtil videre undersøgte søgegrøfter ved Mollerup

I onsdags afsluttede Silkeborg Museum foreløbig forundersøgelserne ved Linå, og vi er nu rykket omtrent halvanden kilometer mod øst til Mollerupvej syd for Mollerup. Herfra fortsætter forundersøgelsen de næste uger mod vest.

De søgegrøfter vi indtil videre har trukket ved Linå indeholdt spredte anlæg fra forhistorien, men intet der medfører deciderede udgravninger. De anlæg der blev fundet var især affaldsgruber og kogegruber, der lå i søgegrøfternes nordlige halvdel. Anlæggene fortæller klart, at der har været forhistorisk aktivitet i området, og det er meget muligt, at den tilhørende bebyggelse skal findes på toppen af det bakkedrag, som søgegrøfterne lå på den nordlige skråning af, men som altså ikke berøres af motorvejstracéet.

Arkæolog Kirsten Nellemann Nielsen overvåger gravemaskinens fremdrift i én af søgegrøfterne ved Mollerup

Arkæolog Kirsten Nellemann Nielsen overvåger gravemaskinens fremdrift i én af søgegrøfterne ved Mollerup

Inden vi forlod forundersøgelsesarealet ved Linå havde vi besøg af én af de lokale beboere, der kunne fremvise fire flintøkser, der er blevet fundet på en mark i området. Økserne stammer fra den mellemste del af bondestenalderen (perioden ca. 3900-1700 f.Kr.) og er altså, som mange danske stenøkser, i privateje.

Vi var glade for at få lejlighed til at se økserne og tage et par billeder af dem, inden de kommer tilbage til vindueskarmen. For flintgenstande gælder det generelt, at kun depotfund (flere flintgenstande fundet samme sted) eller usædvanligt store eller specielt udformede flintredskaber regnes som Danefæ. Det betyder dog ikke, at de ikke kan fortælle noget om forhistorien, og derfor er museets arkæologer altid interesserede i at se og høre om sådanne fund, for de kan være med til at henlede opmærksomheden på områder, hvor arkæologerne skal være særligt opmærksomme på bestemte anlæg og anlægstyper. Læs i øvrigt nærmere om reglerne for Danefæ hér (PDF).

Fire flintøkser fra den mellemste bondestenalder

Fire flintøkser fra den mellemste bondestenalder

Ved Mollerup har vi nu været i gang i to dage, og det er derfor for tidligt at sige noget om arkæologien i tracéet generelt. I nogle af de grøfter der indtil videre er undersøgt, er der dog fremkommet enkelte interessante anlægsspor, der giver anledning til at tro, at der måske skal foretages en decideret arkæologisk undersøgelse ved en senere lejlighed. I hovedparten af grøfterne er der dog ikke fremkommet arkæologiske spor af særlig interesse, hvilket kan skyldes, at de fleste grøfter, vi har trukket ved Mollerup, også ligger på en bakkeskråning, hvor det har været uhensigtsmæssigt at bosætte sig.

Motorvejstracéet set mod vest fra Mollerupvej. Træpælene markerer Vejdirektoratets boreprøver og står nogenlunde midt i vejtracéet

Motorvejstracéet set mod vest fra Mollerupvej. Træpælene markerer Vejdirektoratets boreprøver og står nogenlunde midt i vejtracéet

Det er da også karakteristisk, at de grøfter, der er fremkommet arkæologisk interessante anlægsspor i, er netop de, der når ind over bakketoppen. Også længere ude i tracéet kommer vi flere steder op over bakketoppene, så her bliver det spændende at se, om der dukker yderligere spor efter forhistorisk bosættelse op.

Forundersøgelserne ved Mollerup fortsætter i de kommende uger.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer