Forundersøgelser ved Mollerup #2


Søgegrøfter ved Mollerup pr 11. juni 2010

Søgegrøfter ved Mollerup pr 11. juni 2010

I den forgangne uge er arkæologer fra Silkeborg Museum fortsat med motorvejsforundersøgelserne ved Mollerup. Vi er nu rykket over på vestsiden af Mollerupvej, hvor vi har undersøgt to lange søgegrøfter langs med vejen og en række yderligere søgegrøfter i selve motorvejstracéet.

På østsiden af Mollerupvej var der særligt i de sidste grøfter op imod vejen en del anlægsspor i søgegrøfterne, og også på vestsiden er der fremkommet en hel del forhistoriske anlægsspor. Det drejer sig især om gruber – dvs. kulturjordsfyldte nedgravninger.

Søgegrøfter ved Mollerup. Set fra Mollerupvej mod vest.

Søgegrøfter ved Mollerup. Set fra Mollerupvej mod vest.

Gruberne er ofte fyldt med affald, men det betyder ikke nødvendigvis, at de oprindelig blev gravet som deciderede affaldsgruber. En del af de mange gruber og større grubekomplekser, vi har påvist ved Mollerup, kan således oprindelig være lertagningshuller, hvor man har hentet ler til bl.a. keramik og lerklining af gårdenes bygninger. Undergrunden syd for Mollerup er ekstremt leret, hvilket vi fik at føle i ugens løb, da den megen regn gjorde søgegrøfterne til de rene skøjtebaner.

Førromersk keramikskår

Førromersk keramikskår - potteskåret er omtrent 15 cm højt

Adskillige af de gruber, vi er stødt på i ugens løb, indeholder keramik – enkelte endog i ret store mængder – og det hjælper os til at tidsfæste gruberne. Den keramik der er fremkommet i gruberne antyder en datering til sen førromersk jernalder, dvs. århundrederne lige op til år 0. Et eksempel på den keramik, der er god at bruge til datering ses i billedet til venstre. Placeringen af den påsatte liste med fingertryk, tæt op under karranden, er typisk for tiden op imod år 0.

Indtil videre har vi ikke lokaliseret den bebyggelse, gruberne har hørt til. Den kan ligge både nord og syd for motorvejstracéet , således at den ikke bliver berørt af motorvejsbyggeriet, men den kan også ligge længere mod vest, så vi blot ikke er nået til den endnu. Det vil vise sig i løbet af de næste par uger.

Grube i søgegrøft

Søgegrøft ved Mollerup. Set mod syd. Den grå cirkulære struktur i billedets forgrund er én af de mange gruber, vi har fundet.

Forundersøgelserne fortsætter i næste uge.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer