Retur til Funder – Men hvor er husene fra oldtidens Funder Kirkevej!?


Oversigt over søgegrøfterne indtil nu...

Så er vi i Funder igen, og endnu engang er det motorvejstracéet der skal forundersøges. De fleste søgegrøfter er trukket, og har endnu ikke givet det helt store rent arkæologisk. Som ved så mange andre forundersøgelser fremkommer der kogestensgruber, som har været anvendt til madlavning. Desuden har vi fundet flere større gruber med affald fra en bronzealderbebyggelse. Det kan vi se på baggrund af de itubrudte lerkrukker der ligger i toppen af gruberne. Gruber er nedgravninger i jorden, der kan have haft mange forskellige formål. Det er oftest den sidste anvendelse af gruberne vi se rester af, nemlig som depot for oldtidsbopladsens affald. Den primære funktion af gruberne strækker sig fra lertagning til fremstilling af lerkar og udnyttelse af andre råstoffer, som f.eks. sand til magring af leret før man bruger til det til lerkar eller sand man har strøet ud på gulvet i de stolpebyggede huse.

Men hvor er husene!? Trods det større areal vi indtil nu har forundersøgt, er vi endnu ikke stødt på mange spor af de huse man har boet i ved siden af gruberne. I bronzealderen placerer man ofte bebyggelsen på de høje veldrænede steder i landskabet, og bygger husene på forholdsvis plane flader. Der er flere steder hvor vi har haft fornemmelser om at de har kunnet ligge, men har ikke fundet markante spor derpå endnu. Det kan være mægtig frustrerende, når man kun mangler en brik for at puslespillet går op. Men jagten fortsættes en lille uge endnu…

Her ser vi arkæologerne trække de brede søgegrøfter.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer