Prøvegravningerne mellem Linå og Mollerup afsluttes (for nu)


I dag blev arkæologerne fra Silkeborg Museum færdige med forundersøgelserne i motorvejstracéet på strækningen Linå-Mollerup. Sådan da – for et lille stykke står p.t. som granplantage, og her kan der ikke laves forundersøgelser, før træerne er væk.

En oversigt over samtlige gravede søgegrøfter på strækningen mellem Linå og Mollerup

I løbet af de forgangne par uger har vi bevæget os støt vestpå i tracéet og efter at have gravet i alt omkring 100 søgegrøfter, har vi dannet os et indtryk af udstrækningen af arkæologiske levn i tracéet og hvilke af dem, der bør gøres til genstand for en nærmere arkæologisk undersøgelse.

Det drejer sig om en god håndfuld steder på strækningen Linå-Mollerup, hvor vi, foruden den her på bloggen tidligere omtalte grubeaktivitet, også er stødt på spor efter indtil flere huse. Disse kan ikke umiddelbart dateres, men vores fornemmelse er, at de formentlig er omtrent samtidige med de gruber, vi har fundet tidligere – dvs. fra jernalderen og formentlig tiden omkring år 0.

Søgegrøfterne i motorvejstracéet set mod øst

Huse fra den tid erkendes ved stolpehullerne efter tagbærende stolper samt nogle gange ved tilstedeværelsen af stolpehuller efter vægstolper eller evt. en kontinuerlig mørk stribe, der markerer en væggrøft. Herunder ses ét af de tydeligst fremtrædende huse, vi er stødt på: Den række stolpehuller der løber på tværs af tracéet og som knækker mod syd stammer fra vægstolper, der har udgjort nordvæggen og en del af husets østgavl, mens de to største stolpehuller er ét af husets tagbærende stolpesæt. Her kan vi altså forvente at finde resten af huset umiddelbart vest for søgegrøften.

Med rødt er markeret tagbærende stolpehuller og vægstolper i et forhistorisk hus

Nu rykker vi inden for på museet, hvor der skal udarbejdes en rapport over forundersøgelsens resultater og hvor det endelig besluttes, præcis hvor der skal foretages deciderede udgravninger. Hvornår disse kommer til at finde sted er endnu uvist.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer