Ad vejen til jernalderen – På toppen af Funder Bakke.


Den røde stjerne viser hvor vi udgraver..

I den første del af året forundersøgte Silkeborg Museum et område på toppen af Funder Bakke. Det var i første omgang hovedvejene i et kommende parcelhuskvarter der skulle undersøges. Og her fandt vi resterne af en bebyggelse fra omkring det første århundrede af vor tidsregning, som vi netop nu er gået i gang med at undersøge nærmere.

De første udgravningsfelter er åbnet op, og her kan vi se at der er velbevarede spor af huse og mindre bygninger fra oldtiden.  Husene har man selvfølgelig boet i sammmen med kreaturene, og de mindre bygninger kan have været brugt som opbevaringssted for hø, korn osv. Udover huse er der et væld af gruber eller nedgravninger, som har været gravet for at skaffe sig ler og sand til at lave bl.a. husvægge og lerkar med. Vi finder også spor af såkaldte kogestensgruber, som har indgået i arbejdet med madlavning og lignende.

Det trænede øje kan se en serie rød/hvide stokke, der står lodret i udgravningsfeltet. Stokkene til højre markerer en mindre bygning med fire stolper, og lidt længere væk et langhus med 6 tagbærende stolpesæt.

MEN selvfølgelig kom der også spændende overraskelser her på toppen af Funder Bakke. Ved forundersøgelsen havde vi allerede set spor af den, jernudvindingsovnen. I området umiddelbart syd for den nuværende udgravning, er der tidligere fundet rester af jernudvindingsovne, som ellers er et ret sjældent fund. I det tidsafsnit vores bebyggelse befinder sig i, den ældste del af jernalderen, har man spor af flere forskellige typer jernudvindingsovne. I ovnen har vi fundet mængder af trækul og slagger, der resterne af jernudvindingen. Selve jernklumpen, der er resultat af udvindingen, er sikkert blevet lavet om til kniveblade, blade til høstredskaber og økseblade, som har været i brug på jernalderbopladsen. Måske har man endda lavet et sværd, hvem ved?

Undersøgelserne i området fortsættes endnu et par uger. Spændende undersøgelser venter!

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer