Videre ad vejen til jernalderen på toppen af Funder Bakke.


Efter en god uge siden sidste statusopdatering, er der dukket en del nye ting op herude på marken ved Funder Bakke. Vi har nu gravet omkring halvdelen af det udpegede, og allerede nu er resultaterne meget fine, og yderst interessante for arkæologerne.

Kort over sagen

Gul udfyldning er det område der mangler undersøgelse, lyserødt de arealer som ER afdækkede. Huse er sort fremhævede.

Der er indtil videre dokumenteret spor efter 16 velbevarede huse og mindre bygninger, som skønnes at høre til en samling gårde, der er flyttet rundt i landskabet primært i den tidlige romerske jernalder. I flere huse er der tydelige spor efter staldinddelingen, som i perioden typisk forefindes i østenden. De mindste strukturer skal tænkes anvendt til opbevaring af korn, halm, hø og redskaber, men flere af dem har sikkert også fungeret som ly for gårdenes øvrige husdyrbesætning, som der ikke har været plads til i hovedhusenes østende. Gårdene har været omgivet af hegn, som desværre næsten er helt bortpløjede. Vi har dog flere steder spor efter såkaldte hegnshuse, eller sadeltag, hvor man har konstrueret små skure og huse langs hegnene. Disse har ofte dybere nedgravede stolper end selve hegnene, og de kan derfor være bevarede, selvom selve hegnet er forsvundet i dag.

Jernudvindingsovnen

Jernudvindingsovn af såkaldt ”Skovmarkstype”, med rødbrændt ler og trækul iblandet jernudvindingsslagger.

Dagliglivet omfattede naturligvis husdyrhold og landbrug, men da der ikke forefandtes butikker hvor man kunne købe redskaber og materialer, har man skullet genanvende så meget som muligt, og ind imellem lavet nyt. Dette gælder dels for lerkar, som har skullet udskiftes løbende, efterhånden som de går i stykker, men også, metalskær og knive, som langsomt slides op.

Netop jernforarbejdningen har vi flere fine eksempler på, herunder er der dukket jernudvindingsgruber op (se ovenstående billede), hvorover en skaktovn har sørget for en del af det nødvendige træk. Skaktovnen ser vi normalt intet til, og ej heller det producerede jern. I stedet finder vi trækul og det sammensmeltede sand i hvilke jernforbindelserne forefindes i den danske natur. Jernudvinding er en relativt ny fundtype her omkring Silkeborg, men der dukker mange nye lokaliteter i disse år, hvor vi kommer ud i randområderne. Lokaliteten her er et fint eksempel på hvor nært forbundet med gårdene produktionen har været!

Reklamer
 • Trackback are closed
 • Kommentarer (2)
  • olfert voss
  • 11. august 2010

  har I fundet flere Skovmark ovne ?
  Er der C/14 datering af ovnen fra Funder Bakke?
  Stednr. og sb .nr for Funder Bakke kan jeg få det?
  venlig hilsen Olfert

   • Kaj F. Rasmussen
   • 18. august 2010

   Vi har netop i dag (18/8) afdækket en situation der så lidt interessant ud, men viste sig at være fantastisk meget bedre!
   Der er tale om en skovmarkstype ovn konstrueret i en grube, med delvist bevaret 12cm ovnrør og to “støttesten” med påsmeltet slagge ved siderne af tømningshullet. Vi vurderer nu om den ikke skal ind i udstillingen…
   Jeg går ud fra der kommer et blogindlæg med billeder snart, men Peter Mohr har sikkert allerede vist dig nogen på indeværende tidspunkt!?

Der er lukket for kommentarer.
Reklamer