Forundersøgelserne på Skolebakken i Sorring


12. /8. 2010 forundersøgte museet grunden hvor den nye børneinstitution på Skolebakken skal opføres, og der fremkom et enkelt forhistorisk hus som skal undersøges.

SIM 9/2010 placering

Udgravningens søgegrøfter ses her på kortet over Sorring By

Søgegrøfterne afslørede ikke voldsomt mange anlægsspor, og en ret skarp overgang fra overjord til råjord, antyder at arealerne har været udsat for en relativt stærkt nedslidende dyrkning / jordbehandling. Alligevel var der bevaret flere stolpespor centralt på arealet, som er del af et hus, som ud fra konstruktionen vurderes til at stamme fra den sene jernalder, lige op imod vikingetiden. Huset kan dog muligvis placeres i den tidlige middelalder, og dermed være del af det gamle Sorring.  Stolesporene er de af muldjord opfyldte nedgravninger til jordfaste tagbærende stolper, som fortæller arkæologerne en del om datidens huskonstruktion, uden at der dog reelt er noget bevaret af selve husene.

SIm 9/2010

Søgegrøfter er rødt omkransede, huset blåt, og undersøgelsesområdet grønt

Bygningen vi lokaliserede enkelte stolpehuller af, har et meget tydeligt indgangsstolpeparti, som ligger i sydsiden af de ”fag” som vi har afdækket. De fire stolper der ligger som hjørnerne af en firkant, er de stolper som har båret taget.  Der er muligvis tale om et endefag i østende af et hus, men ud fra prøvegravningen, kan det ikke udelukkes at der er flere fag  mod øst, som dog i givet fald vil være af et over 5 meter bredt spænd. Begge dele er træk, som peger frem mod sen jernalder og tidlig middelalder (groft set er dateringen hermed et sted i mellem 370 e.kr. og 1200 e.kr.).

Arealet skal undersøges snarligst, så byggeriet kan komme i gang, og vi dukker derfor op igen på stedet, og bliver denne gang en uges tid.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer