Undersøgelser på Skolebakken i Sorring


Hus A60 er her markeret med rød-hvide landmålerstokke i de tagbærende stolper, og i indgangsstolperne.

I forbindelse med institutionsbyggeriet på Skolebakken i Sorring, forundersøgte Silkeborg Museum for tre uger siden byggegrunden (se kortet ved forundersøgelsens blogindlæg). Det vi dengang fandt, var spor efter et hus, som lå på bakketoppen midt på byggegrunden. Hvornår huset er fra kunne dengang ikke afgøres, men forskellige konstruktionstræk pegede hen imod Romersk jernalder (perioden mellem kristi fødsel og 375 e.kr.). En lidt senere datering er mulig, men skønnes usandsynlig.

Stolpehullerne består her af en ret ensartet fyld, som klart adskiller sig fra den naturlige, og uberørte jord rundt omkring.

I dag har vi genåbnet arealerne, for at foretage en egentlig undersøgelse. Herved har vi lokaliseret de stolpehuller vi også fandt i forundersøgelsen, og har desuden kunnet supplere dem med resten af hvad der er bevaret af stolpehullerne derude. Ud over den tidligere iagttagne husstruktur (A60) er der lokaliseret endnu en tomt (A61) som udviser flere ligheder med den første bygning i måden huset er konstrueret på. Jernalderhuse består normalt af to rækker stolper, som har båret taget, og udenfor disse har væggene stået. Midt i huset ligger der typisk en indgang nord og syd ud af huset, og disse er normalt lige overfor hinanden.

Skolebakkens huse er speciele idét de kun har hver én bevaret indgang, som går imod syd, og ved at disse døre er overraskende brede, som det fremgår af nedenstående plan. Dette kan muligvis skyldes at marken er ret nedslidt, men det skal undersøgelsen belyse nærmere i de næste dage.

Husene på skolebakken er her underlagt med lyserød farve. forundersøgelsens registreringer med blåt, og den aktuelle undersøgelses iagttagelser med sort

Vi arbejder i morgen med at tage mere jord af, og sideløbende graver vi ned i stolpehullerne for at finde lidt daterende materiale (forkullet plantemateriale, keramik, eller andet vi ved kun findes i specifikke perioder). Undersøgelserne varer ugen ud, med mindre vi render ind i noget overraskende. Derefter tager graveholdet videre for af forundersøge motorvejsstykket ud imod kommunegrænsen til Skanderborg

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer