Tæt ved vejs ende… Udgravningen ved Funder Bakke.


Nu er vi færdige med at udgrave det meste af det kommende vejtracé, hvor der om få år nok kører nytilflyttede husejere rundt. Udbyttet af udgravningen har været stort med arkæologiske øjne. Vi har fremgravet omkring tyve huse og deres tilhørende nyttebygninger. Det er dog hovedsageligt de førnævnte jernudvindingsovne, der har haft vores særlige interesse. Vi nåede således, ud over spor efter en senere ovntype, op på hele fem jernudvindingsovne af den tidlige skovmark-type, som er en væsentlig forøgelse af det antal ovne vi kender i dag, og i forhold til hvad normen er på en sådan bebyggelse. Normalt ville mange af ovnene være gået til i forbindelse med dyrkning af marken, men ikke her. En af de ovne vi fandt var endda så godt bevaret, at vi valgte at tage den med hjem på museet, hvor den vil blive undersøgt nærmere i efterårsferien.

Her ses den meget velbevarede jernudvindingsovn. Mellem de to sten i forgrunden af billedet er indfyrringshullet, hvor jernet også er hentet ud af.

Den jernudvinding der er foregået på Funder Bakke, ved siden af Funder Damgård, har formentlig ikke karakter af nogen større industri, men en produktion der har suppleret gården og de omkringliggende gårde med jern. Som før nævnt, er jernet sikkert blevet brugt til landbrugsredskaber, som f.eks. leer, økser knive etc. Ovnene som jernet er udvundet i, er givetvis blevet brugt flere gange, og har sikkert været et samlingspunkt for de lokale bønder, når der endelig skulle ”laves jern”.
Det er netop omkring begyndelsen af vor tidsregning, at de forskellige håndværk for alvor begynder at skinne igennem i form af eksperter. I den forbindelse kan man forestille sig, at der på Funder Bakke har været en bonde og hans familie, der har været særlig gode til det med jernudvinding, måske endog smeden? Det kan være baggrunden for at vi har jernudvindingsovnene placerede hvor de ligger. Baggrunden kan dog også være at jernet er udvundet der hvor malmen er fundet, lige i kanten af et vådområde op ad ”smedegården”.
I en lav del af området kunne vi netop konstatere, at der i forhistorisk tid har været en lille sø. Og i kanten af søen fandt vi de få rester af myrmalmen, som jernalderbønderne havde efterladt. Myrmalm er naturlige jernforbindelser i jorden, der har udfældet sig i klumper ved kanterne af søer og åløb. Efter myremalmen er blevet ristet og knust har den været klar til jernudvindingsovnen.

To jernalder-spadesnit igennem myremalmslagene ved den gamle sø.

Fem ovne og resterne af mange huse, er hvad vi har kunnet finde i denne omgang. Men rundt om vejforløbene, som er gravet i denne omgang, er det meget sandsynligt at der dukker flere ovne og huse op! Vi kan afslutte dette kapitel med håb om snart af vende tilbage, så vi kan få endnu et kighul ind i den spændende bebyggelse ved toppen af Funder Bakke åbnet op.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer