Stenalderhuset på Skolebakken


Fredag den 10. / 9. afsluttede vi undersøgelsen på Skolebakken med indsamlingen af de sidste jordprøver fra et af husene.

SIM 9 / 2010

Plan over hvad vi fandt på Skolebakken. Fuldt optrukken rød omkransning markerer jernalderhusene, Blåt omkranset, og prikudfyldt, ses stenalderhuset A106.

Ud over de to tidligere omtalte jernalderhuse, opdagede vi sidst på ugen at den stenalder vi regnede med var pløjet helt væk, alligevel var repræsenteret med et hus, og enkelte gruber. Når vi ikke oprindeligt havde opdaget det, skyldes det at orienteringen er meget anderledes end normen i jernalderen, samt at det overlappede delvist med det vestlige jernalderhus (A61), som det fremgår af planen, hvor jernalderhusene er omkransede af en fuldt optrukken rød streg, medens jernalderhuset har en blå kant og prikket udfyldning.

Stenanlderhuset er et såkaldt toskibet hus, det vil sige at vi skal forstille os huset med en central række stolper langs midten, som går helt op til tagåsen. I væggene har så været placeret tilsvarende stolper, som dog kun har været så høje som væggene, men alligevel gravet så dybt som den midterste række. Det er en meget anderledes konstruktion end de senere bronzealder og jernalderhuse, hvor kravene til tømmerets længde og hvor lige det skal være er noget mindre, fordi den treskibede konstruktion kun bruger længder svarende til ståhøjde i det opretstående tømmer. Herved kan mere krogede træer anvendes til byggeriet, og væggene kan konstrueres af ret lette materialer.

Fund fra A100

Fundene fra stenaldergruben A100 er her lagt "pænt" op. x13, som der er et nærfoto af ved siden af dette foto, ligger øverst til venstre.

I grube A100, nordvest for stenalderhuset (A106), dukkede en del smuldrende stykker keramik op, som indeholder en del grove korn. Det fortæller os i sig selv at skårene stammer fra sten- eller bronzealderen. Overfladen er desuden glattet af, så kornene er i plan med overfladen, og uden at være dækkede. Det sidste, kombineret med en ret lille tykkelse, placerer skårene i bondestenalderen. Endeligt var et af stykkerne ornamenteret på en måde, som sandsynliggør en datering til det vi kalder undergravstid, årene op til 2800 f.Kr, eller senest sidst i bondestenalderen op til 1700 f.Kr.

Slidsporsfoto af x13

Nærfoto af x13 i 200 ganges forstørrelse, med slidspor efter let brug af skraberen til frisk skind. Foto: PBJ

Gruben indeholdt desuden en lille skraber, som tilsyneladende er fremstillet på et opsamlet naturligt afslag. En slidsporsanalyse (udført af Peter Bye Jensen) på dette, viser at skraberen har været brugt til at bearbejde frisk skind. Selve gruben kan således opfattes som en arbejdsgrube der hænger sammen med skindproduktionen ved stenalderhuset.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer