Prøvegravning på motorvejens østende, langt fra enden af projektet


Undersøgelser øst for Mollerup

Det rødt markerede areal er vores undersøgelsesområde, hvor det allervestligste ER forundersøgt, medens vi bevæger os imod østgrænsen, som på dette KMS kort er blåt markeret

Vi er i går den 13. / 9. startet med forundersøgelser umiddelbart øst for Mollerupvej, med retning imod østgrænsen for Silkeborg Museums Ansvarsområde. Det er godt nok enden for motorvejen set fra Museet, men vi har langt fra forundersøgt alt på strækningen, så vi fortsætter forundersøgelserne andetsteds senere.

Tidligere er der lokaliseret bebyggelse fra førromersk jernalder vest for Mollerupvej, og undersøgelserne af disse står på trapperne, så Mollerup kommer vi til at se mere til fremover.

Leo graver her bag bronzealderhuset

Bronzealderhusets stolper kan lige anes i forgrunden, medens Leo graver videre i baggrunden imod øst

Allerede første dag dukkede der stolpespor op, som virkede mistænkeligt lyse, og bronzealder-alarmklokkerne ringede derfor tidligt i vores ører derude.

Et kig hen ad marken afslørede da også lidt grov flint, som vi kender den fra perioden (1700 f.Kr. til omkring 600 f.Kr.). Det endelige “bevis” kom dog da vi lagde en søgegrøft gennem det sted vi fandt flinten, for her dukkede arbejdsgruber op fra perioden, hvori der ligger en masse keramik. Der er således ingen tvivl om at den rapsmark vi startede på, er et sted vi kommer til at vende tilbage til, for at foretage den endelige undersøgelse.

I løbet af de næste uger bevæger vi os imod øst, og beretter gradvist om vores iagttagelser.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer