Status på motorvejen ved Mollerup


Udgravningsidyl

Køer, natur og maskiner i fredelig sameksistens

Så har arkæologerne afsluttet det meste af arbejdet med forundersøgelser ved Mollerup, bag gården Tornbjerg, med undtagelse af at par små detaljer omkring de omgivende veje.

Øst for Mollerupvej dukkede en serie lokaliteter op, som vi kommer til at vende tilbage til inden motorvejsbyggeriet kan påbegyndes. Disse vurderes primært til at stamme fra sen bronzealder (omkring 1200 f.kr. til omkring 700 f.kr). Enkelte lokaliteter formodes dog at stamme fra den tidlige jernalder (op imod Kristi fødsel), medens også  stenalder (ca 3300 f.kr. til 1700 f.kr) synes at være repræsenteret.

Med mørkerød fremhævning ses på ovenstående kort vores søgegrøfter indenfor denne kampagnes areal

Lige syd for det sted der på kortet er markeret “79” dukkede en bronzealderboplads op, hvor der i et tilstødende vådområde kunne indsamles udskåret træ, som formodes at stamme fra tiden, hvilket er en sjældenhed. Det bliver spændende at se hvad denne lokalitet og de der ligger imod øst, gemmer.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer