Udgravninger ved Linå bag Vestergård og Højgård


SIM5 Linå

De marker vi graver på ved Linå er her fremhævet gult, medens det øvrige motorvejsforløb er gennemskinneligt rødt markeret.

Udgravningssituation

Den fjerde grøft ved Linå under udgravning. I baggrunden anes kirken i Linå

Vi er nu gået over til at grave ved Linå, hvor vi kommer til at holde til lidt over en uges tid. Her finder vi spor efter en jernalderboplads, som vi umiddelbart formoder skal dateres til den “romerske” periode. Dette betyder ikke at der var romere heroppe, men blot at bebyggelsen er samtidig med det romerske imperiums storhed. Dengang boede man i det område vi i dag kalder Danmark noget mere ydmygt end Romerne. Her var mindre hegnede enkeltgårde fremherskende, hvor flere dog kan ligge sammen, uden at der dog er tale om decideret landsbydannelse.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer