Gravpladsen fundet i Funder!


Efter en udbytterig udgravningskampange, har man her kunnet læse om bosættelsen og jernudvinding i Funders ældre jernalder herunder. Kort efter endt udgravning af forundersøgte areal fik vi mulighed for, at komme videre med en sag i umiddelbar nærhed af bopladsen med jernudvindingsovnene. Det havde vist sig allerede ved prøvegravning af arealet at vi kunne have med en gravplads at gøre. Ved nærmere undersøgelse måske kunne gravpladsen måske være samtidige med bopladsen.

På kortet ses bopladområdet markeret med en rød stjerne, og gravpladsen markeret med et rødt dødningehoved.

Efter endt udgravning kan vi nu præsentere en flot lille gravplads med ca. ti begravelser fra ældre romersk jernalder. Gravtyperne viser, ikke overaskende, at de gravlagte er lagt til hvile på flere forskellige måder. Seks er kommet afsted i en urne, dvs. at liget er blevet kremeret og resterne puttet i en urne. Nogle var endvidere brændt på et bål, og asken skrabt sammen i en lille nedgravning. En enkelt var begravet i en jordfæstegrav, dvs. ikke brændt, og havde 11 lerkar med sig i graven. Den sidstnævnte grav må tilhøre et barn, da størrelsen på begravelsen ikke passer med en voksen person. Der var ikke tegn på knogler eller andet, der kunne have hjulpet os med at afgøre om dette var sandt.

Jordfæstegrav med 11 lerkar. Da graven ikke er særlig stor formodes det, at her er tale om en barnegrav.

Lerkar og urner er hjemtaget, og vil i ugens løb blive udgravet i ro og mag på museet. I den forbindelse sker der en masse andre spændende ting. F.eks. er der fra tirsdag til fredag udgravning af den velbevarede jernudvindingsovn fundet ved bopladsen. Der vil også blive lavet forsøg med udvinding af jern i en rekonstrueret jernudvindingsovnovn af samme type. Endvidere vil en smed smede med jernet udvundet i den rekonstruerede jernudvindingsovn.

Lerkar fra en af urnegravene. Et fint ornamenteret kar, som gave til den afdøde.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer