Tolkning af en lokalitet


Med eksempel i lokaliteten Nørreskov II (på museet registreret som SIM12/2010) ved Sortenborgvej, kan man i denne animation se fremgangen fra den utolkede plan med samtlige iagttagelser, og frem til tolkningen i strukturer.

SIM 12/2009

Animation der viser processen fra den oprindelige samlede plan, til en udredning af gårde og huse (Klik eventuelt på kortet, hvis animationen ikke kører).

Strukturer er det vi kalder huse, hegn, staklader og gårde, som består af en systematiseret samling af nedgravninger i undergrunden. Allerede på udgangsplanen er det tydeligt at der er strukturer på Nørreskov II, som desuden hænger sammen med en ældre udgravning lige ved siden af (Nørreskov I, eller SIM17/2008)

Først kombinationen af rigtig mange timers arbejde på kontoret, sammen med de i felt foretagne iagttagelser, resulterer i at vi kan opløse sagen i dens delelementer, og eliminere de irrelevante nedgravninger. Nu er denne sag faktisk relativt simpel, men der er alligevel ret mange spørgsmål der har skullet afklares før planerne har nået det nuværende stade.

Faseplanen tager i øvrigt ikke hensyn til kronologien mellem de enkelte gårde, ligesom gårdnummereringen heller ikke svarer til den faktiske rækkefølge. De fleste af gårdene er måske slet ikke samtidige, selv om bygninger og placeringen indenfor hegn antyder at der er tale om en del overlap tidsmæssigt.

Kronologien (dvs. rækkefølgen) mellem gårdene har ikke kunnet aklares i denne sag, fordi der ikke er registreret kontakter mellem de enkelte gårdsanlæg, kun mellem stolper i de separate gårde selv, hvor byggeintensiteten er ret høj inden for gårdens hegn.

Sagen er nu ganske nær ved afslutningen, og jeg går derfor i gang med at skrive rapporten, så vi kan bevare informationerne for eftertiden.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer