En smuk men kold arbejdsplads


På motorvejstraceet ved Mollerup fortsætter vi udgravningerne på trods af vintervejret. Så længe frosten ikke går for langt ned i jorden, kan vi stadig grave. Gravemaskinen fjerne muldlaget, og vi undersøger de anlæg, vi kan se i råjorden. I det smukke, men kolde vintervejr er det dog vigtigt ikke at åbnet større felter, end vi kan få undersøgt samme dag.

Snit gennem en stor grube. Til venstre ses de mange lag i gruben tydeligt, til højre har frosten sat sine tydelige spor

I udgravningerne har vi indtil videre fundet tre huse og en voldsom grubeaktivitet, billederne ovenfor viser et snit gennem en af de større gruber.

I gruberne finder vi fortsat masser af keramik, som daterer gruberne til jernalderen. Nogle af husene kan dog være fra bronzealderen, vi håber at de videre undersøgelser vil bringe klarhed i kronologien.
Undersøgelserne vil fortsætte umiddelbart efter nytår, hvis vejret tillader det.
Vi ønsker alle rigtig glædelig Jul!!

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer