Mere jernalder ved Mollerup


Jernalderen fortsætter ved Mollerup.
På den kommende motorvejsstrækning syd for Mollerup og Linå finder vi fortsat bebyggelser på snart sagt hver en forhøjning i landskabet.

På vores nuværende udgravning er de forhistoriske spor flere steder slidt væk, som følge af moderne dyrkningsmetoder, men vi kan dog  se flere strukturer, bl.a. huse, ligesom flere gruber som stadig er velbevarede. I et af husene er der bevaret forkullet træ i to

Her ses nedslidte spor efter tre huse, i den igangværende udgravning har vi foreløbig registreret seks huse, i varierende bevaringsgrad.

stolpehuller. Træet ligger vandret i bunden af stolpehullerne, og kan derfor ikke være fra selve den tagbærende stolpe, men måske har man ved husets opførelse foret stolpehullet med lidt tømmer, inden stolpen er blevet placeret i hullet. Det er dog også muligt, at træstykkerne stammer fra en nedrivning af huset efter en brand. De forholdsvis store stykker forkullet træ har vi taget op, og vil foretage naturvidenskabelige undersøgelser af dem. Disse prøver kunne f.eks. være vedbestemmelse, c14 datering og eventuelt dendrokronologiske analyser.
Hvor terrænet skråner ned fra de små bakker med bebyggelse har vi flere steder registreret kulturlag. I et af disse kulturlag har vi udgravet et anlæg.

Der er sandsynligvis tale om en lille ovn, eller en smedeesse .  anlægget ses som kraftigt orangerøde pletter af brændt ler. Det brændte ler er ovnkappen, der er styrtet sammen og nu ligger på anlæggets stenlagte bund.

Her ses ovnanlægget efter afrensning. mest tydelig er den sammenstyrtede ovnkappe, som ses som orangerøde lerplamager

Udover gpsindmåling og fotografering tegnes og beskrives de undersøgte anlæg. Her ses arkæolog Kaj F. Rasmussen igang med ovnanlægget.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer