Undersøgelser op imod den østlige kommunegrænse


Arbejde

Kurt Overgaard og Maria Thiemke registrerer iagttagelserne

Tirsdag den 1./2. 2011, åbnede vi op for undersøgelserne af de østligste lokaliteter (vores betegnelse for bopladser) på vores del af motorvejsstrækningen. Disse er udpegede i forbindelse med forundersøgelsen SIM 5/2010, som tidligere er omtalt i denne blog. Øst for kommunegrænsen har Skanderborg museum en enkelt udgravning indenfor synsvidde fra vores yderste lokalitet.

sol over vådt lerOmrådet er præget af meget våde marker, og det driller noget i sammenhæng med vand som løber over vores flader, men også frosten driller ekstra i meget våd jord, da der hurtigt danner sig et tykt betonhårdt ispanser, som selv vores store gravemaskine ind imellem har svært ved at bryde igennem.

De to sager der nu er åbnet op for, er del af en perlerække af mindre enkeltgårde, som vi har iagttaget på motorvejsstrækningen fra midt imellem Tornbjerg og Højlund, til den østlige kommunegrænse.

De østligste seks sagsnumre

Ovenstående ses de seks østligste udpegede intereseområder ved Mollerup fremhævet rødt. Den tredie fra øst, og den vestligste, omfatter to separate delfelter.

Planen var at starte med de to østligste, men de meget våde forhold i området, tvinger os nu til at udskyde undersøgelserne i den ende, i håb om tørrere vejr, så både vi og bonden kan færdes med mindst mulige gener. Tiden er dog knap, idet vejdirektoratet meget snart skal i gang med at bygge en tilkørselsvej, så byggeriet af faunapassagerne i området kan påbegyndes her i foråret. Vi sigter naturligvis imod ikke at forsinke denne vigtige termin.

Det første stykke af den næst østligste lokalitet (SIM 54/2010) åbnede vi op for den 1. /2. for at se om det var forsvarligt at grave her. Det er denne udgravning vi nu har stoppet, for at vente på en tørrere peiode.

I stedet for at fortsætte ud imod den yderste lokalitet mod øst, er vi nu gået i gang med at undersøge lokalitererne vest fra SIM 53/2010. Dette arbejde fortsætter vi med de kommende uger.

Vestenden af SIM 54/2010

Huse og gruber på SIM 54/2010. De sorte prikker er fund, og de aflange indrammede områder er huse.

På SIM 54/2010 (Tornbjerg II) er status at vi nu har lokaliseret flere huse og gruber fra den sene bronzealder, men der ud over har vi måske allerede fat i stenalderbebyggelsen, som vi under forundersøgelsen fandt en enkelt grube af østligst i det udpegede areal.

Selv om der er to perioder repræsenterede i husene, har vi sjovt nok kun set gruber (huller hvor man har hentet ler), fra den seneste bebyggelse, som vi ud fra form og materiale skønner til at stamme fra den sidste del af bronzealderen. Den lidt mere præcise arkæologiske betegnelse for denne tid, er “yngre bronzealders periode 5”, som ret beset ligger midt i yngre bronzealder mellem 900 f.Kr. og 700 f.Kr.

Det er en tid hvor bronzeteknologien er godt gennemprøvet, og vi finder derfor normalt kun ret få flintredskaber. Bronzer finder vi normalt ingen af på denne tids bopladser, da metallerne er importerede, og derfor er alt for værdifulde til blot at blive bortkastede her.

I de kommende uger arbejder vi os imod vest fra de første felter, og der skulle vi gerne kunne dokumentere flere bebyggelser fra bronzealderen.

Der er lukket for kommentarer.