Ny gravning på Højlunds jorder ved Mollerup


Vi er netop ved at afslutte en gravning, kaldet Højlund II efter den gård som de jorder vi arbejder på, og er netop den 15 / 3 2011 påbegyndt udgravningen af nabolokaliteten. I indlægget fra 12 / 2 2011 forefindes et kort med gravningerne. Den nye gravning er på kortet angivet som SIM 51/2010.

Her er kig over kanten af en af Højlund I gravningens gruber, med gården Højlund i den fjerne baggrund, bag det grå hus.

Den nye lokalitet går på museet under navnet Højlund I, og den har naturligvis ligeledes navn efter den gård marken tilhører. Gravningen foregår bag Mollerupvej 28, hvor en lille markvej forbinder gårdene i området.

På marken har vi under forundersøgelserne sidste efterår, fundet spor efter en formodet sen bronzealder bebyggelse fra tiden omkring 800 til 700 f.Kr.

Vi har i det første delfelt dokumenteret to småhuse, som må formodes at stamme fra tiden, men som også kan være en smule yngre. På stedet er der to grupper af nedgravninger, hvor man har hentet ler til byggeri og keramikfremstilling.

Områdets kulturhistoriske registreringer. De lange blå linier, er det nutidige landbrugs dræn.

Gruberne indeholder affald fra livet på bopladsen, som er af en type der, med vores nuværende viden, ser ud til at passe ind i den ved prøvegravningen formodede tidsramme.

Dateringen præciserer vi gradvist, efterhånden som der dukker flere keramikstykker frem. Denne datering vil sidenhen blive støttet  af en naturvidenskabelig datering af forkullede plantedele i stolpehullerne fra de to huse vi allerede har lokaliseret.

Husene støtter det almene billede på det sidste stræk mod øst i Silkeborg Kommunes område, hvor husene flere steder næsten er slidt helt væk. Med slid, menes almindelig landbrugsmæssig dyrkning, som gradvist vender det øverste af nedgravningerne op i dyrkningslaget, hvorved sporene gradvist forsvinder. Heldigvis afspejler lertagningsgrubernes placering kanten af de bebyggede områder. På de steder, hvor husene ikke sikkert kan udskilles, fordi de fleste stolper er forsvundet i dag, er det en stor hjælp til tolkningen af disse forkrøblede husstrukturer.

De kommende uger arbejder vi videre med at “aftæppe” lokaliteten, og vi er naturligvis spændte på hvordan resten af bopladsen har det under vinterens nyligt tøede dyrkningsjord.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer