Funder-udgravninger


Nu graves der i Funder.

Udgravningssitation ved Skærskovgård.

Siden 2008 har museet løbende foretaget undersøgelser i Funder-området, både i forbindelse med udstykninger og motorvejsarbejdet. Det er et spændende område, fordi der er fundet mange og gode fund i forbindelse med udgravningerne. Sjældne jernudvindingsovne fra jernalderen og skjulte gravhøje fra bronzealderen er bl.a. blevet undersøgt. I området omkring den nu nedrevne Skærskovgård er der blevet foretaget udgravninger flere gange, men alle har de bidraget til vores forståelse af Funder-området i oldtiden.

Her præsenteres udgravningerne efter område og alder.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer