Tornbjerg II genoptaget


Efter afslutningen af Højlund I gravningen, er vi nu i gang med det vi kalder SIM 54/2010 og SIM 55/2010.

De rødt udfyldte arealer er hhv sim 54 /2010 og sim 55 / 2010. Mod øst herfra starter Skanderborg Museums ansvarsområde.

Udgravning midt i rapsmarken.

For nemheds skyld har de også fået de mere mundrette navne Tornbjerg II og Munkeng I. Hvis SIM 54 / 2010 (Tornbjerg I) virker bekendt, er det fordi vi allerede var startet på den i februar, men den gang måtte vi lægge en pause ind på grund af det våde og kolde vejr.

Når vi har flere navne til hver lokalitet, er det dels for nemmere at kunne styre vores magasinering af sagsmaterialet og genstandene vi hjemtager. Samtidig er der med vores sagsnumre tale om unikke navne, modsat mange af de mark- eller gårdnavne som vi normalt anvender i daglig omtale.

Begge sager indeholder keramisk materiale fra førromersk jernalder (500 f. Kr. til omkring Kristi fødsel). Dertil kommer på SIM54 huse, hvoraf det ene muligvis er helt tilbage fra bondestenalderen (4000 f.Kr. til omkring 1700 f.Kr).

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer