Prøvegravning i nordskoven ved Hårup Sande


De røde streger er de søgegrøfter som allerede er undersøgte sidst i juni måned.

Museets arkæologer er netop i gang med forundersøgelse af det stykke jord den lange landskabsbro skal ligge på. Bilisterne som kører ad Linåvej, øst ud af Silkeborg, har sikkert set at søgerenderne har spredt sig fra krydset, hvor de dog nu er dækkede, og øst på i skoven. På stedet skal der opføres en 500 meter lang landskabsbro til motorvejen op ad bakkesiden, samt et regnvandsbassin ud imod hovedvejen.

En arbejdsdag med udsigt til den megen trafik på Linåvej.

Området er præget af plantehuller fra dengang nordskoven var ny. Næsten overalt ser vi et 5-10 cm tykt lag uforstyrret gråhvidt fygesand, som oprindeligt har været tykkere.

Spor efter den oprindelige systematiske skovbeplantning.

Bortset fra et gammelt hulvejsforløb, som op til i dag har været anvendt som skovvej, er der meget lidt kulturhistorisk at finde her ude, så vi regner med at få afsluttet undersøgelserne ganske snart, så anlægsarbejdet kan komme i gang.

Skovplantningen er i sin tid sket igennem et lag fygesand, ned i de dækkede muldlag, i lige rækker langs nygravede drængrøfter eller skel, med en planteafstand på lidt under 1,5 meter. Disse rækker er igennem årene tyndet ud, så skoven i dag fremstår med træer i større indbyrdes afstand

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer