Usynlig stenalder ved Silkeborg Langsø


Udgravningsholdet består for tiden af arkæologerne Kaj F. Rasmussen vores IT specialist fra Århus, Peter Bye-Jensen også fra Århus der er vores flintekspert, Kirsten Nellemann Nielsen, Århus, der er middelalderarkæolog, men en erfaren udgraver af bondestenalderens bopladser, Julie Lolk, Ormslev, der er vores illustrator og  Kurt Glintborg Overgaard, Højslev K., der er udgravningsleder.

Udgravningsholdet består p.t. af, fra venstre Kaj Fredsgaard Rasmussen, Peter Bye-Jensen, Kirsten Nellemann Nielsen, Julie Lolk og Kurt Glintborg Overgaard.

Det er nu en uge siden vi begyndte udgravningen, og resultaterne har indtil videre været gode. Vi har allerede fundet en del stolpehuller og gruber. Især to koncentrationer af stolpehuller ser lovende ud. Mon ikke vi her finder en hustomt eller to?

Da vi gravede teglovnen fra 1800 tallet på den modsatte side af søen, var sporene efter bygningen tydelige. Modsat forholder det sig med spor efter huse o. a. fra stenalderen. Tit ses f. eks. stolpehullerne kun som en svag, mørk farvning af undergrundssandet. Når stolpehullet er blevet snittet, ses det ofte, at stolpehullet er betydeligt større end det så ud i fladen. Samme forhold gør sig gældende ved affaldsgruberne. Bedst som man tror gruben er tømt og man nu graver i undergrunden kan der komme fund. Kirsten prøvede det i mandags, da hun snittede en affaldsgrube. I hvad der lignede rent undergrundssand dukkede pludseligt en 9 cm lang, smal flække op. Flækken, der er intakt hører muligvis til bebyggelsen fra jægerstenalderen.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer