Ornamenteret keramik fra tidlig bondestenalder og en mulig hustomt fra bronzealderen


Udgravningen går nu ind i sin 4. uge og indtil nu har fundene ikke skuffet. Vi har fundet, hvad vi forventede og lidt til. Især er det glædeligt, at vi sidste uge fandt affaldsgruber fra en tidlig del af bondestenalderen. I en af gruberne var bl.a. det meste af et øskenkar udsmykket i den såkaldte Volling stil.

Ellers har vi den sidste uge koncentreret os om pladsen fra jægerstenalderen/tidlig bondestenalder, hvor den ene halvdel af udgravningsholdet har gravet på selve bopladsen, mens den anden er koncentreret om arealerne bag bopladsen. På sidstnævnte har vi fundet koncentrationer af mindre gruber, der dels ligger ned mod den gamle søbred og dels på det højtliggende terræn bag stenalderbopladsen ved søbredden. Ved gruberne på de højtliggende arealer har vi muligvis resterne af et treskibet hus. Udgravningerne i denne uge vil afsløre om det er tilfældet.

I denne uge fik vi to ”nye” medlemmer på udgravningsholdet. Det drejer sig om museumsassistent og erfaren udgraver, Mette Bundgård der ved siden af sine øvrige forpligtigelser på museet, vil grave sammen med os. Den anden er den effektive arkæolog Karen Rysgaard. Karen skal sammen med Kaj F. Rasmussen desuden tage sig af de løbende sager der kræver en prøvegravning.

Lerkarskår med ornamentik i Volling stil

 

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer