Forundersøgelser bag det gamle Neptun bryggeri


Gvavningen bag Hårup

Gvavningen bag Hårup fremhævet rødt. De hvide streger i det røde, er de allerede gravede grøfter.

Vi er i dag startet på forundersøgelsen af endnu et stykke motorvej beliggende lige bag det gamle Neptun bryggeri i Hårup. I denne omgang undersøger vi en strækning på 700 meter, hvor en del går over en bakketop, som vi forventer os en del af. Området ligner nemlig meget de arealer vi undersøgte ved Mollerup og Linå sidste år, og der kom mange gode resultater frem, og det er meget sandsynligt at der også her dukker jernalderbebyggelse frem her.

Udsigt over feltet fra markvejen bag Neptun

Udsigt over feltet fra markvejen bag det hedengangne Neptun bryggeri (op ad den regnbuefravede bygning)

Nu er det sådan med Hårup, at der er udvundet både sand og sten, dels i fladeharpning, hvor stenene indsamles maskinelt i lille dybde, og dels i traditionelt grusgravning. Det sidste er normalt tydeligt nok i landskabet, medens det første kan være svært at se. Vi graver naturligvis ikke ned under de harpede arealer, da der efter al sandsynlighed ikke er noget som helst arkæologi bevaret der, men alligevel er vi nødt til at gå ud til kanten af områderne med søgegrøfterne, da vi ikke har kort over indvindingsområderne.

Det skal blive spændende hvad arealerne gemmer!

Samtidig graver vi dog fortsat ved Silkeborg Langsø, og bag Linå. Sidstnævnte lokalitet indeholder fine ting vi ikke lige forventede, men deres natur gør at vi lige venter med at publicere lokaliteten til gravningen er nær ved slutningen.

Reklamer
 • Trackback are closed
 • Kommentarer (1)
  • Kaj F. Rasmussen
  • 16. september 2011

  Vi har lagt ekstra søgegrøfter ind de steder det så mest lovende ud, og det ændrede udsigterne drastisk!
  Vi mener nu at have lokaliseret mindst ét hus fra den sene bondestenalder, som hænger sammen med det flintmateriale vi indsamlede påmarkoverfladen i samme område. Vi kommer derfor til at undersøge denne lokalitet nærmere, og det bliver sandsynligvis i efteråret!

  Nu prøvegraver vi resten af matriklen, og ser efter om der skulle være andet.

Der er lukket for kommentarer.
Reklamer