Økseproduktion og en brandgrav ved Silkeborg Langsø


Snit gennem brandgraven


Udgravningen er nu nået over halvvejs. Vi har nu forladt stranden og er begyndt på de bagvedliggende arealer. Her er der foreløbig fundet en del gruber med lidt keramik og flintflækker. Noget af keramikken dateres til tragtbægerkulturen og kan være samtidig med det flotte ornamenterede kar vi har fundet (se tidligere blog indlæg). På arealet mod øst er der p. t. åbnet et større felt. Det bliver spændende om vi finder de manglende dele til de formodede huse, vi omtalte i et tidligere indlæg. Den sidste dag på strandbredden sluttede med et godt fund, idet vi i en gammel rodvælter fandt en del afslag (vingede) fra tilhugning af en økse. I samme rodvælter fandt vi også dele af en flintsegl. Sidstnævnte er fra slutperioden af bondestenalderen som vi kalder Senneolitisk tid eller Dolktid (2400 – 1700 f. Kristi fødsel). Som et kuriosum har vi tæt ved strandbredden fundet en brandgrav. Ligbrænding og deraf følgende brandgrave kendes især fra bronze- og jernalderen, men forekommer også sporadisk i Senneolitikum. Fra den senere del af jægerstenalderen findes også brandgrave. Naturvidenskabelige analyser kan forhåbentlig fortælle os hvor gammel graven er, og om der er tale om en mand eller kvinde.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer