Første “lokalitet” fundet bag Neptun Bryggeriet


Den seneste uge har været travl, og vi har lagt mange grøfter ud allerede, selvom vi ikke er helt færdige endnu.

SIM 5_2010 uge 2

Grøfter og motorvejsforløb (Vejdirektoratet) tegnet ind på DDO 2010 kortet (KMS).

SIM 5/2010 Hårup. Udvalgte flintfund fra området

Udvalgte flintfund fra området. Der er både et stykke eaf en økse, skrabere enkelte flækker og en flot tværpilespids.

Det har længe stået klart at der var et eller andet aktivitet derude, og fundene af flintafslag og enkelte skrabere på markoverfladen understregede dette. De først udlagte fire meter brede grøfter kunne dog ikke afgrænse området, eller med et andet ord “lokaliteten”, tydeligt nok. Derfor lagde vi ekstra grøfter, denne gang to meter brede, de steder hvor indikationerne i det første sæt grøfter var bedst. Herved har vi fået afgrænset en bosættelse som vi mener stammer fra den sidste periode i bondestenalderen, nemlig senneolitikum (2800 f.Kr. til omkring 1700 f. Kr.).

SIM 5_2010 uge 2 lokalitet 1

Området med bebyggelse er endnu ikke afgrænset præcist på dette kort, men det kommer vi til i rapportskrivningen. De sorte stjerner "*" indikerer fund af primært flint. Med grønt omrids er de formodede huse markerede.

Helt præcist har vi lokaliseret et husgulv med lidt flintgenstande, men også med en smule keramik. Omkring dette hus ligger en del lovende anlæg, som grundet den høje alder er ret svære at se, med mindre de indeholder forkullet materiale. Heldigvis er der mange kogestensgruber, som vi kan bruge som indikator for det område der er menneskelig aktivitet i fra perioden.

I den kommende uge afslutter vi prøvegravningen, og grøfterne lukkes derfor, men vi regner med at den aktuelle lokalitet ikke bliver den sidste de ude!

Reklamer
  • Trackback are closed
  • Kommentarer (1)
  1. I fredags afsluttede vi prøvegravningen bag Hårup i første omgang, og ud over den første lokalitet, som er omtalt ovenfor, har vi fundet spor efter en eller to gårde fra sen bronzealder / tildlig førromersk jernalder (omkring 500 f.kr.).
    Begge lokaliteter skal udgraves i efteråret, og vi vender derfor snart tilbage og foretager en egentlig udgravning som kommer til at vare 5-6 uger.

Der er lukket for kommentarer.
Reklamer