Museet prøvegraver igen ved Hårup Sande


Netop som Silkeborg Langsø gravningen er ved at nærme sig afslutningen, er vi atter gået i gang med at prøvegrave ved Hårup Sande.

Rødt fremhæver ses her det stykke som aktuelt prøvegraves. Motorvejens forløb er her et tidligt udkast fra vejdirektoratet. Baggrundskotet er stillet til rådighed af KMS.

Undersøgelsen af en søgegrøft ud imod vejen.

De arealer vi er gået i gang med i dag, er præget af sandfygning, og stedvist resulterer det i op til 60 cm høje fygesandsklitter, som dækker over hvad vi formoder er gammel hede fra før arelaerne er opdyrkede. Under dette niveau er der kun orange istidssand.

Lagfølgen i en sandklit, som primært synes at være skabt i 1600-tallets ukontrollable fygningskatastrofe. Profilet er i øvrigt 180cm højt på dette sted.

Det er værd at tage et kig på profilet igennem en af klitterne, hvor fygningens katastrofale udvilkling kan følges skridt for skridt. Den første fygning efter det markerede “Vækstlag” består primært af gråt sand med organisk materiale, medens sandet længere opppe i stigende grad er rent orange bakkesand. det vil sige at det første som blæser væk er markoverfladen, og dernæst følger det underliggende blottede istidssand hurtigt trop.

De omkring 60cm sand i den store fygning repræsenterer en længere periode, afbrudt af perioder hvor plantelivet forsøger at etablere sig, hvilket resulterer i de tynde sorte lag. Hvor lang denne periode er kan vi dog ikke udtale os om.

Når vi graver ned igennem fygesandet, er det fordi at bevaringsforholdene nedenunder kan være ekseptionelt fine, da fygningen kan have konserveret fundsituationer alene på grund af lagenes tykkelse. Indtil videre har er der dog ikke noget at iagttage under sandmængderne.

I den kommende tid bevæger vi os ned imod Langsøen, hvor de fældede arealer omkring lyskrydset skal forundersøges.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer