Udgravninger bag Hårup


De to lokaliteter der skal undersøges er her markerede med lys grøn kant. I vest er det lokaliteten SIM 33/2011 og i øst SIM 34/2011

Museet starter i dag med at udgrave to områder på markerne syd for Hårup. Prøvegravningerne, som vi afsluttede for knapt halvanden måned siden, viste at der er aktiviteter fra to perioder. Dels fra den sene bondestenalder (2800 til 1700 f. Kr) for den østlige lokalitet (med sagdsnummeret SIM 34/2011, som desuden har det mere mundrette stednavn “Hårup Østergård”), medens den vestlige lokalitet (med sagsnummeret SIM 33/2011, med navnet “Hårup Bygade 14”) efter en forsigtig vurdering indeholder en eller to gårde fra den sene bronzealder (tiden op imod 500 f. Kr).

Undersøgelserne afsluttes omtrent om tre uger.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer