Bronzealderhuse bag Hårup


De sidste to uger har vi undersøgt lidt over halvdelen af området for den vestlige af sagerne

Den undersøgte del af udgravningsområdet pr. 11-11-2011.

bag Hårup (SIM 33/2011). Indtil sidst i sidste uge har det været ret stille og roligt på udgravningen. Ikke sådan at forstås, at vi ikke har fundet anlæg, vi har undersøgt flere gruber og grubekomplekser efter lertagning, mulige stolpehuller samt rodvæltere/vindfælder (steder hvor der tidligere har stået træer, som er væltet og har trukket kulturlagsjord ned i hullet efter trærødderne). Men de overordnede strukturer har ladet vente på sig. I onsdags tog vi muldlaget af på en del af det midterste af det udpegede område og vi registrerede en masse mulige stolpehuller.

På billedet ses, hvordan de to huskontruktioner overlapper hinanden. Stolpehullerne fra det ene hus er markeret med rødt, men stolpehullerne fra det andet hus er markeret med blåt.

Ved nærmere undersøgelse torsdag kunne vi konstatere, at der måtte være en huskonstruktion i de mange mulige stolpehuller. Videre bearbejdning i fredags peger i retning af at der ligger to huskonstruktioner forskudt oven i hinanden (MI ill.). De to huse har således ikke været opført samtidig.

Ud fra fundene i de omkringliggende gruber, der for størstedelen har været mere eller mindre fundtomme, er det sandsynligt at husene skal dateres til

Løvkniven som er fundet i et grubekompleks.

bronzealderen (1800-500 f.Kr.). I et grubekompleks nær husene er der fundet keramik fra forskellige perioder af bronzealderen samt en løvkniv (et lille høstredskab, der har været brugt til høstning af smågrene og kviste) og en skraber fra bronzealder. Der er dog også fundet enkelte genstande fra den sidste del af stenalderen, som vi kalder senneolitikum (2600-1800 f.Kr.), som hovedparten af fundene fra naboudgravningen (SIM 34/2011) netop stammer fra.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer