Stenalderplads med Bronzealderhuse ved Hårup


Nu er vi kommet hen imod afslutningen af en udgravningen SIM 34/2011, Hårup Østergård. Stedet var fra starten af mærket som sen bondestenalder (også kaldet senneolitikum, som dækker perioden 2.350-1.700 f.Kr.) , men vi er tydeligvis blevet snydt i prøvegravningen!

Oversigtskort, hvor kun ganske få områder ikke er undersøgte. Farverne fortæller om de skiftende jordforhold: Gul = sand, Blå = sandet ler eller ler, Grønt= sandet ler

Pilespidsen til venstre er fra en nedgravning dateret til sen bondestenalder, Keramikken stammer fra en gammel markoverflade, som vi daterer til tragtbægerkultur.

Der er nemlig ud over det forventede husgulv fra sen bondestenalder, dukket spor op efter en bebebyggelse. Den kan dateres til sen bronzealder, periode 5, ligesom vi her på falderebet endelig har fundet spor der supplerer den fine mangekantøkse vi fandt tidligere (læs tidligere artikel), som stammer fra tragtbægerkulturen (ca 4000-2800 f.Kr.).

På billedet til ses de fineste fund fra i dag (28/11 2011), som nærmest traditionen tro dukkede op de sidste dage på gravningen. Til venstre en fladehugget pilespids fra sen bondestenalder, og til højre eksempler på dekoreret keramik. Yderst til højre såkaldt furestik, og det store skår er dekoreret med indstik fra en lille knogle eller en pind.

 

 

 

 

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer