Planarbejde med Hårup Østergård materialet


Sagen ved Hårup Østergård, som vi afsluttede mandag i sidste uge, gav en masse gode fund og fundsituationer. Men vi er langt fra færdige med arbejdet nu, selv om alt er gravet færdig og dækket igen. Der udestår stadig fundvask, nummerering, registrering af det iagttagne, samt afrapportering.

I forbindelse med afrapporteringen har jeg netop arbejdet med kortmaterialet, for at undersøge hvordan de indsamlede genstande fra overfladerekognosceringen (indsamling på pløjemarken) fordeler sig i forhold til de steder vi har kunnet iagttage kulturlag, huse og gruber.

Overfladefund fra prøvegravning (røde prikker) og udgravning (blå prikker).

Generelt er der flintmateriale fra næsten jævnt fordelt fra hele det afgravede areal, men ser vi bort fra de ting der er indsamet medens vi skrabede mulden væk, ser billedet anderledes klarere ud. Det udpegede bevarede kulturlag, indeholdt keramik og flint fra tragtbægerkulturen, medens der i hele den vestlige ende var svage spor efter et større kulturlag. Når man så ser på fundene fra forundersøgelsen og de præcist indmålte fund fra nærværende undersøgelse, får man en tydelig fornemmelse for hvad der er sket: Det bevarede kulturlag har oprindeligt været større, men moderne pløjning har været hård ved stedet, og buen af fund fra markoverfladen viser dette med al tydelighed.

Over det bevarede stykke kulturlag er der kun meget få fund, hvilket viser at ploven sandsynligvis slet ikke har fået fat i laget her. Hertil skal det siges at blandt de indmålte fund fra markoverfladen er der kun ét stykke keramik, resten er smuldret under påvirkning af vejrlig for længe siden. En del er altså gået tabt, men det er vilkårene vi arbejder under.

Med den salut, et ønske om en glædelig jul til de trofaste læsere!

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer