Gevinst i første hug


Da vi i forrige uge gik i gang med at prøvegrave en mindre del af arealet omkring motorvejsudfletningen ved Hårup skulle vi ikke grave mere end 20 meter i den første søgegrøft før vi stod med sporene efter 10 jernudvindingsovne!

En af jernudvindingsovnene. Man kan tydeligt se en af de større sten, der indgår i opbygningen af ovnen.

Nu var det for os mere et spørgsmål om at finde ud af hvor stort et område vi senere skal udgrave, end om der overhovedet skal udgraves senere.

I de følgende dage fandt vi spor efter 4 mulige hustomter, den ene med et nedsat kar lige udenfor. Der kom gruber med lerkarsskår, der sandsynligvis skal dateres til jernalderen, måske den sidste del af bronzealderen. Vi fandt også et muligt kulturlag med et lerkarsskår fra bondestenalderen.

Jernudvindingsovnene er markeret med sort, mens de tilknyttede arbejdsområder er markeret med gråt. Stolpehullerne i mulige hustomter er markeret med grønt mens det nedsatte kar er markeret med en stjerne.

Alt i alt var det en udbytterig lille prøvegravning, og vi regner med at skulle ud i området senere og undersøge dele af området nærmere ved en udgravning.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer