Kold jord ved Høje Kejlstrup


Prøvegravningen foregår vest for Kejlstrupværket, som her ses i baggrunden, hvor Kurt passer maskinen.

Efter at vi har ligget underdrejet to uger på grund af kulden ved Høje Kejlstrup, er vi igår atter gået i gang med at forundersøge en række matrikler ved vest for Kejlstrupværket.

Kort

Det område vi skal undersøge er her markeret med grå baggrund, og rød kant. De røde streger er de søgegrøfter vi allerede har lagt ud i området. Kortet er stillet til rådighed af KMS, og er et af de gamle 4cm kort, og derfor er Kejlstrupværket slet ikke vist.

Det vi indtil videre har undersøgt kan muligvis ende med at blive årets kedeligste forundersøgelse, da vi imod forventning for denne type landskab ikke finder særlig meget, selv om der er tale om et stort område på over 30 hektar (300.000 kvadratmeter), med mange små vådområder og småbakker, som vi typisk finder det her nord om Silkeborg.

Landskabstypen, som er opstået sent i sidste istid, ville typisk være velegenet til bebyggelse i alle perioder af forhistorien, men indtil videre har vi blot fundet spredte kogestensgruber, som ud fra hvor hårdt stenene er slidt, skal dateres bredt til bronze-jernalder.

To steder på markerne har vi indtil videre set hvad vi tolker som mulige bebyggelsesspor, men desværre er der ingen fund knyttet til disse steder, og de er derfor svære at forholde sig til. Da der ikke er fundet keramik overhovedet, og det vil vi normalt se ved gårde fra den del af jernalderen hvor kogestensgruber kan forekomme, formoder vi i øjeblikket at der er tale om smågårde fra bronzealderens første halvdel- Vi må se om vi bliver klogere…

Gravning med to maskiner på samme prøvegravning forekommer sjældent, men kan blive nødvendigt ind imellem, som her hvor Kurt og Peter knokler for at holde undertegnede i gang med GPS indmålingen.

Dette år får Silkeborg Museum ret travlt, og vi har derfor hentet begge vores entreprenørs maskiner ud sammen, så vi kan blive hurtigt færdige her ude. Det bliver dog sandsynligvis kun i denne uge vi får den glæde, da der mok allerede fra næste uge skal prøvegravninger i gang flere andre steder omkring Silkeborg!

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer