Åbent Hus på Smedebakken i Thorning


I forbindelse med kommunens anlæggelse af et større regnvandsbassin i den vestlige del af Thorning, er der i den forløbne uge afmuldet et ca. 7 meter bredt bælte til nedlægning af rør umiddelbart øst for Foghsvej. I den forbindelse har vi løbende besigtiget arealet og har fundet spor efter både huse og jernudvinding.

Vægstolpehuller i hus ses som mørke pletter i den gule ler. I midten anes husets ildsted.

Der er indtil videre spor efter mindst fire huse, sandsynligvis fra vikingetid/tidlig middelalder, omkring 1000/1100-tallet. Husene har haft tætstillede stolper i væggene og tilsyneladende ingen indre tagbærende stolper. De er ca. 5 meter bredde og går på tværs af det afmuldede tracé. Gavlenderne ligger udenfor tracéet, så husenes længde har ikke kunne fastslåes. Der er spor efter ildsteder i flere af husene.

I den sydlige del af arealet ses en bred grøft, der tolkes som et tofteskel. Den danner det sydøstlige hjørne af et gårdsanlæg, hvor der har foregået jernudvinding. Grøften indeholder en del slagge – et restprodukt efter jernudvinding – og umiddelbart vest for grøften er der flere nedgravninger med slagge, som tolkes som resterne efter jernudvindingsovne.

Det er bemærkelsesværdigt at pladsen med jernudvinding og måske smedning ligger ved vejen ”Smedebakken”, der passerer Thorning Hus.

Vi holder Åbent Hus søndag d. 11. marts kl. 14-16. Alle er velkomne.

Reklamer
 • Trackback are closed
 • Kommentarer (1)
  • Hanne Pehrson
  • 11. marts 2012

  Hej
  Tak for spændende fortælling om udgravningerne. Lign stolpehus er fundet ved udgravning ved udstykning af Munkemarken( præstegårdsjorden) i 1998 af Viborg Stiftsmuseum, Inge Kjær Kristensen. journal nr VSM 762F ( Brudstykker fra Blicheregnen, Blicheregnens Museumsforening , Årsskrift 1999)
  hilsen Hanne Pehrson, Munkemarken 21

Der er lukket for kommentarer.
Reklamer