Retur til Linå


Museet er i mandags atter gået i gang med forundersøgelser ved Linå omkring Anebjergvej, og ud imod Mollerup.

Denne gang er vi ude for at undersøge de få steder hvor jorden af forskellige årsager først bliver tilgængelig nu, men også for at undersøge de områder vejdirektoratet har udpeget til jorddepoter, regnvandsbassiner og lignende. Det er relativt store arealer der kommer til her sent i motorvejsprojektet, og det skyldes at arbejdet med en motorvej langt fra kan overståes ved at slå et par streger een gang for alle.

Regnvandsbassiner og jorddepoter er noget at det der sidst bliver lagt fast i disse store projekter, da det er ret sent man finder ud af hvor meget overjord og regnvand man skal have plads til der hvor krydsende veje og motorvejen ender med at ligge efter at alle tilpasninger er overstået.

Det vi finder er indtil videre magert, blot enkelte kogestensgruber fordelt over et større område, som ikke er tilknyttede beboelse vi kan erkende, og ender sandsynligvis ikke med at resultere i nærmere undersøgelser fra vores side.

I den næstre tid bevæger vi os vider

e imod øst imod kommunegrænsen, og det skal blive spændende hvad der dukker op på vejen!

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer