Ildbukke i Funder


I ugerne op til påsken var vi igen i Funder for at prøvegrave grundene i det kommende parcelhuskvarter.

En diset formiddag i Funder.

Gravemaskinen er igang med at mulde grøfter af en diset formiddag i Funder.

Det undersøgte område støder mod vest op til den tidligere undersøgte gravplads (Se artiklen: Gravpladsen fundet i Funder!) og mod nord støder området op til tidligere undersøgte jernudvindingsovne (Se artiklen: Tæt ved vejs ende… Udgravningen ved Funder Bakke). Vi fandt dog hverken flere grave eller jernudvindingsovne, så områderne med disse må anses for at være afgrænset ud mod det undersøgte areal.

En af de anlægstyper vi fandt flest af var kogestensgruber, som har indgået i arbejdet med madlavning. Vi fandt også gruber, hvor man i første omgang har taget ler eller sand efter behov, men som derefter er blevet fyldt med affald. Det er netop blandt datidens affald, at de gode fund er kommet – blandt andet lerkarsskår, der hjælper os med at datere de sporadiske rester efter bebyggelsen, til tidlig førromersk jernalder, ca. 300 f.Kr. Ildbukken på billedet er dog det bedste fund fra denne undersøgelse.

Ildbukke

Ildbukke er formet i ler og har været brugt i forbindelse med ildsteder. Deres egentlige funktion er uvis.

Ildbukkens placering tæt ved ildstedet har bevirket at den er uens brændt og desværre gik det med den anden halvdel af ildbukken, som det ofte gør -den gik i mange mindre dele! I en nærliggende grube fandt vi en lignende ildbuk, men den var meget porøs og nærmest smuldrede mellem fingrene på os.

Reklamer
Der er lukket for kommentarer.
Reklamer