Nyt fra Bronzealderen ved Balle Kirkeby


De indtil videre undersøgte arealer er her markeret rødt.

Vi forsker videre i rugmarken ved Viborgvej, lidt nord for Balle Kirkeby, og er ved at få en god fornemmelse for pladsen.

Kurt forsvinder næsten under kornet, som er omkring 170-180 cm højt her ude.

En del af arbejdet består i at undersøge de under afgravningen iagttagne “fyldskifter”. Fyldskifter er vores betegnelse for de steder hvir vi kan se at råjorden (jorden umiddelbart under pløjelaget) er blevet gennemgravet, eller “udskiftet”. Dette medfører oftest daterende genstande, og vores snit gennem fyldskifterne gør os ofte i stand til at identificere en nedgravnings historie og funktion.

De mindste fyldskifter betegnes som stolpehuller, og dækker over alle de steder hvor der i historisk og forhitorisk tid har været sat stolper i mindre huller. Husene op til middelalderen er oftest med sådanne jordfaste stolper, medens man i middelalderen kan finde på at bygge på syldsten i stedet, hvilket naturligvis er en svær situation at  iagttage, da disse sten normalt ikke rager ned i råjorden.

Hus A9, som faste læsere nok kan genkende fra et tidligere indlæg fra den 28/6 2012. Enkelte stolper har på grund af den løbende undersøgelse holdt flyttedag, så huset nu står meget pænere.

På “Balle Nørremark I” er vi heldigvis nede i bronzealderen, hvor det meste er stolpebygget, og det giver gode muligheder for at iagttage funktionen i de enkelte husdele. Ja, nu skriver jeg “iagttage”, men oftest er der dog tale om mere eller mindre velkvalificerede gæt, baseret på paralleller til de huse vi netop arbejder med.

Hus A9 er et godt eksempel på dette, hvor vores oprindelige gæt på hvilke stolper af de mange der tidligere er iagttaget er revideret via vores undersøgelser (se indlægget fra den 28/6 2012). I den nuværende tolkning, som stadig redigeres lidt, er de midterste fire rum af en meget ensartet bredde, med udprægede skillevægge, som ses som rækker af stolper i nord-syd retningen på tværs af huset. Det passer rigtig godt med andre mere rent beliggende hustomter fra tiden, og tolkningen er derfor nok ved at være nær ved sandheden.

Hus A9 er 36,7 meter langt, og 7,3 meter bredt, hvilket svarer til omkring 265 kvadratmeter gulvareal., Det virker umiddelbart stort forden gennemsnitlige dansker i dag, men størrelsen skal nærmere sammenligned med mindre husmandssteder,  hvor der er plads til både mennesker og dyr, som det formodentligt også er tilfældet her.

Der er stadig meget at se til her ude, og nærværende indlæg bliver næppe det sidste!

Reklamer
  • Trackback are closed
  • Kommentarer (1)
    • Lars Holmgaard Jørgensen
    • 13. juli 2012

    Fantastisk at følge med i jeres blog omkring udgravninger. Grundigt og spændende. At bo i et område, som I på den måde afdækker og fortæller historien omkring, er da vildt dejligt.
    (Moesgaard burde lære af jeres blogaktivitet – men de er måske ikke ordenligt lønnet i disse sparetider)

Der er lukket for kommentarer.
Reklamer