Search results for ‘ Højlund II - 8 hits

Tornbjerg II, boplads med metalforarbejdning

I de sidste par uger har arkæologerne haft travlt ude bag Mollerup, hvor vi er ved at undersøge en boplads med spor efter bronzestøbning. Det er ikke noget overvældende metalmateriale vi står med, men dog fragmenter som indikerer støbning af bronze på bopladsen. De første metalfund blev gjort af en opmærksom arkæolog i forrige uge, [&hellip[ READ MORE ]

Tornbjerg II genoptaget

Efter afslutningen af Højlund I gravningen, er vi nu i gang med det vi kalder SIM 54/2010 og SIM 55/2010. For nemheds skyld har de også fået de mere mundrette navne Tornbjerg II og Munkeng I. Hvis SIM 54 / 2010 (Tornbjerg I) virker bekendt, er det fordi vi allerede var startet på den i [&hellip[ READ MORE ]

Udgravningen af Højlund II er færdig

Så er udgravningen af Højlund II (SIM 52/2010) færdig og processen med at bearbejde dataene fra udgravningen kan nu gå i gang. På udgravningen har vi gjort flere interessante fund og observationer. Vi har hovedsageligt fundet tre typer anlæg med kulturhistorisk værdi: stolpehuller, gruber (huller efter bl.a. lertagning, som er blevet genopfyldt med affald) og [&hellip[ READ MORE ]

Højlund II – En af udgravningerne imod den østlige kommunegrænse

Den 15. feb. 2011 åbnede vi endnu en af de seks udgravninger (SIM 52/2010 Højlund II) ved Mollerup som Kaj F. Rasmussen omtaler i sit indlæg fra den 12. feb. 2011. Indtil nu har vi hovedsageligt fundet gruber (huller hvor man i jernalderen har taget ler, og som derefter er blevet fyldt op med bl.a. [&hellip[ READ MORE ]

Arbejdet på museet: Fundvask

Når en udgravning er afsluttet i felten er den langt fra slut for os arkæologer. En af de ting som skal ordnes er, at de genstande som vi har taget med ind på museet fra en udgravning skal gøres klar til, at vi kan se ordentligt på det. Bagefter skal det enten opbevares på magasin [&hellip[ READ MORE ]

Højlund I sagen er afsluttet i felt

Så nåede vi enden af det udpegede område, og vi er godt tilfredse med de registrerede bosættelsesspor. Vores fund omfatter en del lerkarskår, som stammer fra dagligdagens koge- og opbevaringskar i de perioder som vi har iagttaget på stedet. Primært stammer de sandsynligvis fra den førromerske eller ældre førromerske bebyggelse med de snævert indhegnede gårde. [&hellip[ READ MORE ]

Ny gravning på Højlunds jorder ved Mollerup

Vi er netop ved at afslutte en gravning, kaldet Højlund II efter den gård som de jorder vi arbejder på, og er netop den 15 / 3 2011 påbegyndt udgravningen af nabolokaliteten. I indlægget fra 12 / 2 2011 forefindes et kort med gravningerne. Den nye gravning er på kortet angivet som SIM 51/2010. Den [&hellip[ READ MORE ]

Undersøgelser op imod den østlige kommunegrænse

Tirsdag den 1./2. 2011, åbnede vi op for undersøgelserne af de østligste lokaliteter (vores betegnelse for bopladser) på vores del af motorvejsstrækningen. Disse er udpegede i forbindelse med forundersøgelsen SIM 5/2010, som tidligere er omtalt i denne blog. Øst for kommunegrænsen har Skanderborg museum en enkelt udgravning indenfor synsvidde fra vores yderste lokalitet. Området er [&hellip[ READ MORE ]