Archive for the ‘ Bronzestøbning ’ Category

Tornbjerg II, boplads med metalforarbejdning

I de sidste par uger har arkæologerne haft travlt ude bag Mollerup, hvor vi er ved at undersøge en boplads med spor efter bronzestøbning. Det er ikke noget overvældende metalmateriale vi står med, men dog fragmenter som indikerer støbning af bronze på bopladsen.

På kortudsnittet ses den største sammenhængende flade, som er undersøgt i Mollerup, helt ude imod Skanderborg Museums grænse. Stjernerne i i øvrigt alle steder med fund i fladen.

Afsøgning af det dækkede felt med detektor.

De første metalfund blev gjort af en opmærksom arkæolog i forrige uge, i en nedgravning som kunne dateres til bebyggelsens tid, på basis af keramik. Derfor tilkaldte vi en af vores  gode frivillige detektorvenner, som altid er parat til at bruge lidt tid på at hjælpe os når vi gør metalfund. Desværre dukkede der ikke mere op i selve gruben, men en afsøgning af de dækkede arealer resulterede i fundet af endnu to små uformelige støberester.

Man kunne spørge hvorfor vi ikke selv løbende afsøger med metaldetektor, og dertil er svaret enkelt: Vi har hverken tid eller penge til at blive dygtige nok. En god detektorfører er ofte i stand til at skelne ret nøje mellem regulært metalskrot fra landbruget, og mere spændende sager, hvilket skyldes at de har brugt rigtig mange timer med udstyret.

Det sker rent faktisk ikke specielt ofte at vi finder spor efter metalforarbejdning, men behovet for smykker og redskaber, i form af f.eks. bronzesegl og knive er ret stor i alle perioder. I jernalderen går man gradvist over til at bruge jern i stedet for bronze, og da jern slet ikke holder godt i pløjejord, forsvinder jerngenstandene desværre ofte sporløst.

Men hvad ER det så for metalsager vi finder derude? Desværre intet fotogent: Der er tale om små dråber og tilfældige støberester fra bronzeforarbejdningen, som stadig har været ret almindelig her lige omkring overgangen mellem bronze- og jernalder. Sammen med digelen fra Højlund II gravningen, blot 300 meter mod vest fra den aktuelle gravning, har vi her indsigt i et af de spændende håndværk på en boplads der beskæftiger sig med landbrug.

Reklamer

Højlund II – En af udgravningerne imod den østlige kommunegrænse

Den 15. feb. 2011 åbnede vi endnu en af de seks udgravninger (SIM 52/2010 Højlund II) ved Mollerup som Kaj F. Rasmussen omtaler i sit indlæg fra den 12. feb. 2011.

Ovn i grube set oppe fra, hvor trækulslaget der er under ovnen er delvist synligt.

Indtil nu har vi hovedsageligt fundet gruber (huller hvor man i jernalderen har taget ler, og som derefter er blevet fyldt op med bl.a. affald). I to af gruberne har vi fundet spor efter, at man til sidst har anlagt en ovn øverst i gruben. Da vi i mandags lige hurtigt skulle undersøge en lille grube, endte vi med en masse godter. Vi fandt først to kværnsten, der umiddelbart ser ud til at kunne have været brugt sammen samt en masse keramik. Lidt længere nede i grubben fandt vi en smeltedigle, der har været brugt til at smelte enten bronze eller ædelmetaller. Sidstnævnte er et meget interessant fund, fordi det betyder, at der lokalt er blevet arbejdet med enten bronze eller ædelmetaller, hvilket kan indikere at der er blevet lavet smykker.

Smeltediglen som den lå i gruben.

Ud fra det vi indtil nu har fundet befinder vi os i udkanten af bopladsområdet, og det er muligt at bebyggelsen befinder sig lige syd for den kommende motorvej og derfor ikke vil blive fuldt udgravet i denne omgang. I de seneste dage har vi også fundet hegsforløb, hvilket yderligere understøtter tesen om, at vi befinder os i udkanten af bopladsområdet.

Reklamer