Archive for the ‘ Skægkær ’ Category

Mere bronzealder mellem Balle og Skægkær

Ud over den store udgravning med bronzealder umiddelbart nord for Balle Kirkeby ( https://silkeborgmuseum.wordpress.com/2012/07/13/nyt-fra-bronzealderen-balle/ ), er

De tre røde områder er de tre felter, som udgravningen består af. Den blå stjerne markere den store udgravning, som er omtalt i andre blogindlæg.

Silkeborg Kulturhistoriske Museum også i gang med en mindre udgravning med flere bronzealderhuse umiddelbart nord for kolonihaverne på Viborgvej. Indtil nu er der undersøgt et mindre felt vest for Viborgvej, hvor der er fundet den østlige del af to huse fra ældre bronzealder, 1800-1100 f.Kr. samt flere kogestensgruber, der har været brugt til at opvarme sten til bl.a. madlavning og evt. også til at tilberede noget mad i.

Vi har også åbnet et minder felt op øst for Viborgvej, hvor vi er i gang med at undersøge endnu et hus fra ældre bronzealder,

Med rødt er markeret det hus, A1002, der blev fundet allerede under prøvegravningen. Mens vi har undersøgt huset har vi fundet flere anlæg, der indgår i et andet og meget dårligt bevaret hus, A1003, som er markeret med grønt. De grå markeringer er kogestengruber.

sandsynligvis daterende til periode II eller III, 1500-1100 f.Kr. I dette hus, det røde på tegningen, er der også fundet kogestensgruber. Som det ses på tegningen har vi ikke kun fundet stolpehuller fra det velbevarede røde hus, men også fra et mindre velbevaret grønt hus.

På oversigtsfotoet er A1002, A1003 og kogestensgruberne markeret som på tegningen. Huset A1002 er 23 meter langt og 7,5 meter bredt.

Inden vores maskinfører går på sommerferie åbner vi et tredje og sidste felt op, som vi undersøger hen over sommerferien.

Reklamer
Reklamer