Archive for the ‘ Hårup Bygade 14 ’ Category

Bronzealderhuse bag Hårup

De sidste to uger har vi undersøgt lidt over halvdelen af området for den vestlige af sagerne

Den undersøgte del af udgravningsområdet pr. 11-11-2011.

bag Hårup (SIM 33/2011). Indtil sidst i sidste uge har det været ret stille og roligt på udgravningen. Ikke sådan at forstås, at vi ikke har fundet anlæg, vi har undersøgt flere gruber og grubekomplekser efter lertagning, mulige stolpehuller samt rodvæltere/vindfælder (steder hvor der tidligere har stået træer, som er væltet og har trukket kulturlagsjord ned i hullet efter trærødderne). Men de overordnede strukturer har ladet vente på sig. I onsdags tog vi muldlaget af på en del af det midterste af det udpegede område og vi registrerede en masse mulige stolpehuller.

På billedet ses, hvordan de to huskontruktioner overlapper hinanden. Stolpehullerne fra det ene hus er markeret med rødt, men stolpehullerne fra det andet hus er markeret med blåt.

Ved nærmere undersøgelse torsdag kunne vi konstatere, at der måtte være en huskonstruktion i de mange mulige stolpehuller. Videre bearbejdning i fredags peger i retning af at der ligger to huskonstruktioner forskudt oven i hinanden (MI ill.). De to huse har således ikke været opført samtidig.

Ud fra fundene i de omkringliggende gruber, der for størstedelen har været mere eller mindre fundtomme, er det sandsynligt at husene skal dateres til

Løvkniven som er fundet i et grubekompleks.

bronzealderen (1800-500 f.Kr.). I et grubekompleks nær husene er der fundet keramik fra forskellige perioder af bronzealderen samt en løvkniv (et lille høstredskab, der har været brugt til høstning af smågrene og kviste) og en skraber fra bronzealder. Der er dog også fundet enkelte genstande fra den sidste del af stenalderen, som vi kalder senneolitikum (2600-1800 f.Kr.), som hovedparten af fundene fra naboudgravningen (SIM 34/2011) netop stammer fra.

Reklamer

Udgravninger bag Hårup

De to lokaliteter der skal undersøges er her markerede med lys grøn kant. I vest er det lokaliteten SIM 33/2011 og i øst SIM 34/2011

Museet starter i dag med at udgrave to områder på markerne syd for Hårup. Prøvegravningerne, som vi afsluttede for knapt halvanden måned siden, viste at der er aktiviteter fra to perioder. Dels fra den sene bondestenalder (2800 til 1700 f. Kr) for den østlige lokalitet (med sagdsnummeret SIM 34/2011, som desuden har det mere mundrette stednavn “Hårup Østergård”), medens den vestlige lokalitet (med sagsnummeret SIM 33/2011, med navnet “Hårup Bygade 14”) efter en forsigtig vurdering indeholder en eller to gårde fra den sene bronzealder (tiden op imod 500 f. Kr).

Undersøgelserne afsluttes omtrent om tre uger.

Reklamer