Archive for the ‘ Mollerup II ’ Category

Jernalder ved Mollerupvej

Så er vi gået i gang med de egentlige udgravninger på motorvejsstrækningen  ved Mollerup og Linå. Tirsdag d. 2/11 begyndte vi umiddelbart øst for Mollerupvej, hvor vi i vores forundersøgelser havde registreret to huse og flere gruber.

Udgravningsfelterne ligger øst og vest for Mollerupvej, syd for Mollerup

I forundersøgelsen viste flere fund af potteskår at anlæggene nok skulle dateres til jernalderen.  Denne datering holder foreløbig stik og vi anser bebyggelsen til at være ca. 2000 år gammel. Denne periode kaldes i Danmark førromersk jernalder.

Museumsformidler Mette Bundgård hjalp til i udgravningen

Vi kan se at der i udgravningsfeltet har ligget en, måske to bygninger samt noget, der kan have været en lille indhegning. Der har altså for omkrin to årtusinder siden ligget en lille gård på højdedraget øst for Mollerupvej.

I udgravningsfeltet har vi desuden fundet mange gruber. Nogle af gruberne er samtidige med jernaldergården, mens andre er kommet til i den efterfølgende tid, dog stadig i jernalderen.

Mange af gruberne er blevet gravet for at få ler til keramik og lerklining til  huse. Herefter har man brugt hullerne til affald bl.a. ituslåede keramik kar og i nogle tilfælde kan vi se, man har brændt affaldet af i gruberne.

Oversigtsplan over udgravningen. Med grønt er husets udstrækning markeret, indhegningen ses med rødt og de mange gruber med rødbrun

I dag mandag d. 22/11 åbner vi et nyt felt op på den vestlige side af Mollerupvej, også her har vi i forundersøgelserne registreret bebyggelse og gruber fra jernalderen, som vi glæder os til at få det fulde billede af.